Lonely Transformation Of a Photographic Reaction

transform_alperakca_sergi_afis_small

Işıkla oynaşmış her fotoğraf kartı dönüşüme uğramıştır bile…
Kafka’nın böceği Gregor Samsa, insandan dönüşerek kazandığı yeni formuyla yaşama ayak uydurmaya çalıştığı gibi toplumsal dönüşümlerin de bir ayak uydurma oyununa evirildiği zamanlardayız. Şey’lerin dönüşümü, teknolojinin biçim değiştirmesi ve siyasal ekonomik sistemlerin insanı sürüklediği açmazlar; kapitalizm, savaşlar, benlik mücadeleleri, ego ile bitmez tükenmez kavgalar.

Ağırlıklı olarak siyah beyaz çalışmalardan oluşan “Dönüşüm” sergisi büyük çoğunluğu analog makinede çekilerek karanlık odada el yordamı ile basılan fotoğraflardan oluşuyor. 2000’lerin başını adresliyor ve dijital çağın sıçrama yaptığı günlerde fotoşop öğrenmeye çalışan benim gibi heyecanlı gençlerin ilk manipülasyonlarının izlerini taşıyor.

Sevinçle beklediğim dijital dönüşümün bende yarattığı ilk etkinin ise fotoğraf çekmeyi bırakmak olduğunu düşünürsek; bu dönüşümün bizleri/toplumu nelerden vazgeçirebileceğini, neleri yeni formlarla dize getireceğini bilmiyoruz. Hayat dönüşüyor ve devam ediyor…”Gerçekten mi?” sorusunu sormadan edemiyorum.

Arsız bir çığırtkanlıkla karşıladığımız bu yeni sanayi devrimi ve dijital dönüşüm umalım ki böcek yapmasın bizi !

we live without consciousness,

as the transformation exists,

life forced to change us

through a bug

This blog exposition is just a prosaic reaction of an exphotographer
@alperakca

we are in the era of a new human transformation.
A new age of digital revolution has already began.
Everything changes,
Life continues...
Really?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s