Transhumanism

metropolis
From wiki/English:

Transhumanism (abbreviated as H+ or h+) is an international and intellectual movement that aims to transform the human condition by developing and creating widely available sophisticated technologies to greatly enhance human intellectual, physical, and psychological capacities.[1][1][2] Transhumanist thinkers study the potential benefits and dangers ofemerging technologies that could overcome fundamental human limitations, as well as the ethics[3] of using such technologies.[4] The most common thesis is that human beings may eventually be able to transform themselves into different beings with abilities so greatly expanded from the natural condition as to merit the label of posthuman beings.[2]

The contemporary meaning of the term transhumanism was foreshadowed by one of the first professors of futurology, FM-2030, who taught “new concepts of the human” at The New School in the 1960s, when he began to identify people who adopt technologies, lifestyles and worldviews “transitional” to posthumanity as “transhuman“.[5]

This hypothesis would lay the intellectual groundwork for the British philosopher Max More to begin articulating the principles of transhumanism as a futurist philosophy in 1990 and organizing in California an intelligentsia that has since grown into the worldwide transhumanist movement.[5][6][7]

The year 1990 is seen as a “fundamental shift” in human existence by the transhuman community, as the first gene therapy trial,[8] the first designer babies,[9] as well as the mind-augmenting World Wide Web all emerged in that year. In many ways, one could argue the conditions that will eventually lead to the Singularity were set in place by these events in 1990.[original research?]

Influenced by seminal works of science fiction, the transhumanist vision of a transformed future humanity has attracted many supporters and detractors from a wide range of perspectives including philosophy and religion.[5] Transhumanism has been characterized by one critic, Francis Fukuyama, as among the world’s most dangerous ideas,[10] to whichRonald Bailey countered that it is rather the “movement that epitomizes the most daring, courageous, imaginative and idealistic aspirations of humanity”.[11]
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Transhumanism

From wiki/Turkish:
Transhümanizm, insanın fiziksel ve bilişsel yeteneklerinin arttırılması ve yaşlanma ve hastalanma gibi arzu edilmeyen veya gereksiz görülen yönlerinin ortadan kaldırılması amacıyla teknoloji ve bilimden faydalanılması gerektiğini öne süren uluslar arası bir entelektüel ve kültürel harekettir. Transhümanist düşünürler, bu amaçla insan geliştirme tekniklerinin ve yüksek teknolojinin kullanılması imkânlarını ve muhtemel sonuçlarını tartışırlar.Transhümanizm teriminin ilk kullanılış tarihi 1957’ye kadar uzansa da terimin çağdaş anlamı 1980’lerde California tabanlı bir grup gelecek bilimcisi, bilim adamı ve sanatçının o zamana kadarki gelişmeleri düzenleyip transhümanist hareketi oluşturmasıyla başlar. Transhümanist düşünüler insanın sonuçta çok gelişmiş yeteneklerinden ötürü posthuman (post insan veya insan ötesi) adını almayı hak edecek olan bir varlığa dönüşeceği öngörüsünde bulunurlar.Son derece büyük bir değişime ve dönüşüme uğramış bir insanlık geleceği düşüncesi dünya çapında çok sayıda taraftarla beraber çok değişik bakış açılarından eleştiriyi de beraberinde getirmiştir. Transhümanizm bir yandaşı tarafından “insanoğlunun en cüretkar, cesur, yaratıcı ve idealist amaçlarını temsil eden bir hareket “ olarak tanımlanmıştır. Bu hareketin bariz bir karşıtı ise onu “dünyanın en tehlikeli fikri” olarak tanımlamıştır.
Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Transh%C3%BCmanizm